Välkomna till en förskoleverksamhet som bedrivs i Särsta område, Forsbyvägen 6 F i Knivsta.
Förskolan har en av avdelning med plats för 25 barn i ålder 1-5 år och en personalstyrka på 2-4 pedagoger som består av förskollärare och barnskötare.
Förskolans personalantal kommer att öka i takt med ökande antal barn på förskolan och lokalerna är anpassade efter barnens ålder och behov.

Welcome to a preschool located in the Särsta area, Forsbyvägen 6 F in Knivsta.
The preschool has a department with space for up to 25 children in the ages 1-5 years old as well as a staff body 2-4 people consisting of preschool teachers and child minders.
The number of teachers will increase according to the amount of children at the preschool and the premises are well fit for the children’s ages and needs.
Forskola05-1
Forskola04-1
Forskola03-1
Forskola02-1
Forskola01-1
previous arrow
next arrow