Särsta Förskola

Välkomna till en förskoleverksamhet som bedrivs i Särsta område, Forsbyvägen 6 F i Knivsta.
Förskolan har en av avdelning med plats för 25 barn i ålder 1-5 år och en personalstyrka på 2-4 pedagoger som består av förskollärare och barnskötare.
Förskolans personalantal kommer att öka i takt med ökande antal barn på förskolan och lokalerna är anpassade efter barnens ålder och behov.